S Bohom zažívame
nový život odpustenie plnosť radosti spoločenstvo

Darujte 2 % na našu činnosť

NEDEĽA

Každú nedeľu o 9:30 máme naše pravidelné bohoslužby. Po bohoslužbách trávime čas pri rozhovoroch a dobrej káve. Príďte nás navštíviť.

Ak máte deti, naše pracovníčky s deťmi vám ich radi postrážia.

ŠTVRTOK

Každý štvrtok o 17:00 máme modlitebnú hodinu. Ak máte nejakú potrebu, alebo vďaku, príďte a budeme sa modliť spoločne.

Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, svoje modlitebné prosby tiež môžete zasielať na adresu pastora zboru.

Spolupracujeme & odporúčame

Podporujeme tieto kresťanské aktivity.