Nová zborová
multifunkčná budova

Pomôžte nám zrekonštruovať budovu,
ktorú sa nám podarilo odkúpiť do nášho vlastníctva.

Bratia a sestry, milí priatelia!

Od roku 1993 sme ako zbor Apoštolskej cirkvi v Banskej Bystrici vystriedali už osem rôznych miest. Sťahovať sme sa museli najmä z dôvodov zo strany prenajímateľov.

Pred niekoľkými rokmi nám Boh rôznym spôsobom začal hovoriť o vlastných priestoroch. Povedal:

Dávam vám budovu, ktorá naplní potreby cirkvi.

To je získavať, motivovať, inšpirovať, a budovať učeníkov, aby boli uvoľnení do služby nielen v Banskej Bystrici, ale na celom strednom Slovensku.

Bol to začiatok cesty k získaniu vlastnej zborovej budovy. Nová zborová budova bude slúžiť nielen nášmu zboru, ale aj zborom Apoštolskej cirkvi na strednom Slovensku a obyvateľom Banskej Bystrice, najmä mestskej časti Radvaň, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Fázy projektu

Uvedomujeme si, že proces rekonštrukcie budovy tohto typu je oveľa náročnejší ako len nasledovné zjednodušené pomenovanie v stručných bodoch. Radi by sme vám však predstavili výzvy, ktoré stoja pred nami.

Prvá fáza (2017-2023)

V prvej fáze sme z Božej milosti investovali 125 000 Eur a to na:

 • odkúpenie budovy bývalej výmenníkovej stanice na sídlisku Radvaň v Banskej Bystrici s plochou 303 metrov štvorcových,
 • obstaranie pozemku pod budovou,
 • a kompletnú projektovú dokumentáciu.

 

Po rekonštrukcii bude mať zbor k dispozícii 396 metrov štvorcových, keďže výška budovy umožňuje dvojpodlažnú dispozíciu.

1. fáza na 0 %
DOKONČENÁ

Druhá fáza (2023-2025)

V týchto dňoch je pred nami druhá fáza, ktorá znamená:

 • získanie stavebného povolenia (na 95 % pripravené),
 • rekonštrukciu strechy, ktorá je v havarijnom stave (práce na nej sa môžu začať okamžite aj bez stavebného povolenia tak, ako to povoľuje zákon)
 • a dokončenie hrubej stavby.

 

Náklady spojené s druhou fázou odhadujeme vo výške 150 000 Eur.

2. fáza na 0 %
DOKONČENÁ

Tretia fáza (2025-2027)

Tretia fáza zahŕňa:

 • dokončenie rekonštrukcie interiéru
 • kolaudácia.

 

Náklady spojené s treťou fázou odhadujeme vo výške 170 000 Eur.

Spolu na celý projekt novej zborovej budovy teda budeme potrebovať približne 320 000 Eur.

3. fáza na 0 %
DOKONČENÁ

Financovanie

Sme vďační za výnimočné Božie vedenie a za zabezpečenie, ktoré náš zbor zažíva v týchto dňoch, čoho svedectvom je aj nadobudnutie nehnuteľnosti do nášho vlastníctva bez zaťaženia akoukoľvek pôžičkou. Naša vďačnosť patrí tiež každému z vás, kto nás zo srdca štedro podporil.

Ako to chceme ďalej financovať?

 • Mesačnými príspevkami členov zboru
 • Prisľúbenou bezúročnou pôžičkou vo výške 10 000 Eur
 • Darmi
 • Svojpomocné práce

 

Sme presvedčení, že každé požehnanie, ktoré Boh dáva človeku, prichádza od Boha pre človeka cez človeka. Preto vás pozývame do partnerstva v týchto oblastiach:

 • Modlitby, aby sa vízia zborovej budovy stala realitou
 • Finančná pomoc
 • Materiálna pomoc
 • Personálna (jednotlivci a stavebné firmy)

Podpora novej zborovej modlitebne

Transparentný účet môžete sledovať tu.

Fio banka, a.s.
SWIFT BIC: FIOZSKBA
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Banská Bystrica

IBAN:  SK68 8330 0000 0026 0133 9922

Načítajte QR kód v mobilnej aplikácii vašej banky a údaje sa vám automaticky vyplnia. Vy doplníte už len sumu.