Kapela

Vyjadrujeme vďaku Bohu prostredníctvom piesní, uctievame a voláme na vzkrieseného Pána s nádejou a radosťou.

Na našich pravidelných nedeľných bohoslužbách spievame Bohu piesne, ktorých slová povzbudzujú našu vieru. Máme za sebou mnohoročnú službu v tejto oblasti a skúsenosti nielen z našich bohoslužieb, ale aj z rôznych konferencií a regionálnych stretnutí. Niektorí hudobníci či speváci vyrástli priamo „pod našimi rukami“ a prinášajú požehnanie v tejto oblasti u nás ale aj v iných zboroch na Slovensku.

Stretávame sa na pravidelných nácvikoch.

Pre bližšie informácie nás môžeš kontaktovať.