Novinky

Zo života nášho zboru.

Misijná nedeľa

„Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o

Čítať viac

Manželský seminár

„Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“ Gn 2,18 Zuzana a Drahoslav Polohovci obetovali niekoľko

Čítať viac

Spoločné bohoslužby 17.9.2023

V nedeľu 17.9.2023 sme usporiadali spoločné bohoslužby dvoch cirkevných zborov z Banskej Bystrice. Svoje telá sme priniesli ako obetu živú, svätú a milú Bohu spoločne

Čítať viac

7 nájdených ovečiek

Ježiš povedal: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich

Čítať viac
kecy

KECY tábor

Aj tento rok sme organizovali tábor KECY v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas na Krahuliach. Medzi účastníkmi boli tí, ktorí chodia takpovediac každý rok, ale

Čítať viac
besiedka

Deň detí s besiedkou

Poslednú júnovú sobotu sa naša besiedka vybrala na celodenný výlet. Zažili dobrodružstvo v lese, zábavné hry, spoznávanie prírody a nakoniec odmenu v podobe zmrzliny. Ďakujeme

Čítať viac