Misijná nedeľa

„Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ 2. list Korinťanom 4:3-4

V nedeľu 7.4. sme sa v čase zvyčajných bohoslužieb stretli pri zvláštnej príležitosti, ktorá nám pripomenula neustálu platnosť nášho misijného poslania. 

Navštívila nás misionárka Baška z BJB. Stretnutie zahájil náš brat Jojo, ktorý pôsobil ako misionár v Indii. V tradičnom arabskom habite privítal nášho vzácneho hosťa.

Baška nám priblížila svoje misijné pôsobenie v Ázii. Hovorila o kultúre, zvykoch, spôsobe života, o viere a tradíciách v oblasti, ktorá nám je veľmi vzdialená. Jej pobyt sprevádzalo mnoho ťažkostí, ale zároveň silné pôsobenie evanjelia a Božej ochrannej ruky. Naučila nás aj jeden krátky úryvok piesne v domácom jazyku. 

Modlili sme sa spoločne za moslimský svet, konkrétne za pracovníkov, novoobrátených a za zjavenie Pána Ježiša ako spasiteľa ľuďom v tejto oblasti. Boh nás tiež motivoval k dávaniu, a tak sa konala aj finančná zbierka. 

Baška chce predstaviť Ježiša tam, kde Ho poznajú najmenej. Preto žehnáme jej aj ľuďom Perzie a modlíme sa za nich, hlavne aby sa tam mohla Baška v máji vrátiť.