Nová webová stránka

V týchto dňoch sme spustili novú webovú stránku nášho zboru. Nájdete na nej najnovšie informácie.