Spoločné bohoslužby 17.9.2023

V nedeľu 17.9.2023 sme usporiadali spoločné bohoslužby dvoch cirkevných zborov z Banskej Bystrice. Svoje telá sme priniesli ako obetu živú, svätú a milú Bohu spoločne s cirkevným zborom O Nás Nejde. Po úvode nasledovali chvály kapely ONN. Spoločne sme sa modlili predovšetkým za vodcov štátu, aby naďalej vládla náboženská sloboda.

Hlavného slova sa ujal „brat Juri“, ktorý bol účastníkom Konferencie pre misionárov. So svojou rodinou je príkladom radikálnej poslušnosti pre dnešné generácie. Spoločné bohoslužby sme ukončili priateľskými rozhovormi pri občerstvení.

Dávidova pieseň: „Aké je dobré, aké je príjemné, keď sa nažíva bratsky pospolu! Ako keď vonný olej, vyliaty na hlavu veľkňaza, steká mu po tvári a kvapká na okraj jeho rúcha, ako chermonská rosa, keď padá na sionské vŕšky. Tam Jahve udeľuje požehnanie a život naveky.“ Žalm 133