Sústredenie chválospevového tímu

Text: Závoj chvály (Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina!) 

„Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.“ Skutky 16,25-26

V piatok 17.11.2023 sa uskutočnil večer chvál s posolstvom, v rámci sústredenia pod vedením chválospevovej skupiny z Rožňavy zo zboru Apoštolskej cirkvi. Po úvode sa naši „chváliči“ dozvedeli, ako zostať zapálený.

Po obedňajšej prestávke preberali prepojenie medzi hudbou, atmosférou a duchovným posolstvom. Nasledovala praktická rytmická príprava a samotný koncert. 

Nejednalo sa vlastne o koncert kresťanských piesní, ale o spoločné dielo chvály, dielo modlitby. Bolo to otvorené modlitebné stretnutie nášho spoločenstva, kde sme spoločne uctievali Boha a nechávali sa ním formovať a premieňať.