Manželský seminár

„Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“ Gn 2,18

Zuzana a Drahoslav Polohovci obetovali niekoľko sobotňajších popoludní svojmu poslaniu v našom zbore, aby nám pomohli vytvoriť manželstvá, ktoré menia životy.

Od novembra do marca s pármi trávia praktický čas, ktorý im pomôže rozvíjať a budovať partnerský vzťah. Rozoberajú sa rôzne témy. Dozvedeli sme sa, že manželstvo je zmocňujúce, obetavé, bezpečné, milosrdné, vášnivé, duchovné a zdravé.

Semináru sa zúčastnilo zhruba 9 párov, ktoré získali nástroje a koncepcie, ktoré posilnia a ochránia ich manželstvá. „Výnimočné manželstvo“ však nie je jednorazový zdroj, preto páry dostali materiály, ktoré môžu používať priebežne.