7 nájdených ovečiek

Ježiš povedal: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Matúš 28,19-20) 

Krst je začiatkom cesty viery. Nedeľa 3.9.2023 bola špeciálna pre 7 znovuzrodených kresťanov a ich rodiny. Boli medzi nimi aj dorastenci, ktorí sa rozhodli vstúpiť na cestu kresťanskej viery. Prijali totiž krst, na ktorý sa pripravovali na kurze s názvom Základy kresťanského života. Prirodzeným pokračovaním vodného krstu je skutok poslušnosti voči Pánovým slovám, preto ich čaká príprava Základy zborového života a postupné začlenenie do života zboru aj služby. 

Po skončení oficiálnej časti, sa odohrala malá oslava, kde z Božej štedrosti nechýbalo ani občerstvenie. Vďaka Bohu za túto radostnú udalosť, lebo sa našli Jeho stratené ovce.