Evanjelizácia v rómskej osade v Podlaviciach

Dňa 17. júna v sobotu sme organizovali evanjelizáciu v rómskej osade v Banskej Bystrici v mestskej časti Podlavice. Pôvodný zámer organizovať evanjelizáciu v miestnom kultúrnom dome nevyšiel, a tak sme sa rozhodli prísť priamo „domov“ k tým, ktorí boli otvorení počúvať Božie slovo.

O kázanie evanjelia sa postaral brať Curtis z Anglicka spolu s Jozefom Brenkusom a ich manželkami.

7 ľudí sa rozhodlo v ten deň prijať Pána Ježiša Krista do svojho života a niektorí z nich prišli hneď na druhý deň aj do zboru na nedeľné bohoslužby.

Modlíme sa za ich čerstvú vieru, aby nezanikla a za vodný krst a následnú prácu, ktorá je s tým spojená.

Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, obzvlášť z rómskej osady, ktorí to po organizačnej stránke výborne zvládli.