Duchovné dary a moja služba v zbore

Správne používanie duchovných darov nie je zamerané na vlastné ambície, ale na budovanie cirkvi. Každý veriaci človek má dary, ktoré môžu slúžiť druhým. Ako mám zistiť, ktoré dary mám ja? Ako ich používať?
Tento obsah je chránený heslom. Ak heslo nemáte k dispozícii, kontaktuje nás.