Krst v Duchu Svätom

Krst v Duchu Svätom je skúsenosť, ktorú hlásali rovnako Ján Krstiteľ ako aj Pán Ježiš. Zmocnenie Duchom Svätým odštartovalo život cirkvi, ktorá v tejto novej sile hlásala evanjelium. Je táto skúsenosť potrebná aj pre mňa? Ako to môžem zažiť?
Tento obsah je chránený heslom. Ak heslo nemáte k dispozícii, kontaktuje nás.