Moje členstvo v zbore

Členstvo v Cirkvi a v našom zbore znamená záväzok. Voči hlave Cirkvi, ale rovnako aj voči zboru. Prečo by som mal byť členom lokálneho zboru? Aké sú kritéria členstva v zbore? Čo sa očakáva od člena zboru? Aj tieto otázky budú zodpovedané v tomto videu:
Tento obsah je chránený heslom. Ak heslo nemáte k dispozícii, kontaktuje nás.