Vodný krst

Vodný krst je aktom viery, ktorej prirodzeným pokračovaním je môj skutok poslušnosti voči Pánovým slovám, ktorý povedal, že: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16,16). Kto môže byť pokrstený a čo to pre môj život znamená?
Tento obsah je chránený heslom. Ak heslo nemáte k dispozícii, kontaktuje nás.