Znovuzrodenie

Pán Ježiš povedal, že ten, kto sa nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Udalosť znovu-narodenia sa človeka je nevyhnutným krokom do nového života v kresťanskej viere. Ako to môžem zažiť a prečo je to dôležité?
Tento obsah je chránený heslom. Ak heslo nemáte k dispozícii, kontaktuje nás.