Evanjelizácia v rómskej osade v Podlaviciach

Dňa 17. júna v sobotu sme organizovali evanjelizáciu v rómskej osade v Banskej Bystrici v mestskej časti Podlavice. Pôvodný zámer organizovať evanjelizáciu v miestnom kultúrnom dome nevyšiel, a tak sme sa rozhodli prísť priamo „domov“ k tým, ktorí boli otvorení počúvať Božie slovo. O kázanie evanjelia sa postaral brať Curtis z Anglicka spolu s Jozefom […]