Misijná nedeľa

„Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ 2. list Korinťanom 4:3-4 V nedeľu 7.4. sme sa v čase zvyčajných bohoslužieb stretli pri zvláštnej príležitosti, ktorá nám pripomenula neustálu platnosť nášho misijného poslania.  […]

Manželský seminár

„Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“ Gn 2,18 Zuzana a Drahoslav Polohovci obetovali niekoľko sobotňajších popoludní svojmu poslaniu v našom zbore, aby nám pomohli vytvoriť manželstvá, ktoré menia životy. Od novembra do marca s pármi trávia praktický čas, ktorý im pomôže rozvíjať a budovať […]

Sústredenie chválospevového tímu

Text: Závoj chvály (Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina!)  „Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.“ Skutky 16,25-26 V piatok 17.11.2023 sa uskutočnil večer chvál s posolstvom, v rámci […]

Spoločné bohoslužby 17.9.2023

V nedeľu 17.9.2023 sme usporiadali spoločné bohoslužby dvoch cirkevných zborov z Banskej Bystrice. Svoje telá sme priniesli ako obetu živú, svätú a milú Bohu spoločne s cirkevným zborom O Nás Nejde. Po úvode nasledovali chvály kapely ONN. Spoločne sme sa modlili predovšetkým za vodcov štátu, aby naďalej vládla náboženská sloboda. Hlavného slova sa ujal „brat […]

7 nájdených ovečiek

Ježiš povedal: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Matúš 28,19-20)  Krst je začiatkom cesty viery. Nedeľa 3.9.2023 bola špeciálna […]

KECY tábor

Aj tento rok sme organizovali tábor KECY v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas na Krahuliach. Medzi účastníkmi boli tí, ktorí chodia takpovediac každý rok, ale aj tí, ktorí to zažili po prvý krát. Priebeh tábora bol z organizačného hľadiska bez vážnejších problémov. Niekoľko účastníkov sa rozhodlo po prvý krát vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. […]

Deň detí s besiedkou

Poslednú júnovú sobotu sa naša besiedka vybrala na celodenný výlet. Zažili dobrodružstvo v lese, zábavné hry, spoznávanie prírody a nakoniec odmenu v podobe zmrzliny. Ďakujeme učiteľkam besiedky za skvelú starostlivosť o deti.

Nová webová stránka

V týchto dňoch sme spustili novú webovú stránku nášho zboru. Nájdete na nej najnovšie informácie.

Účasť na Valnom zhromaždení Slovenskej biblickej spoločnosti

Náš zbor je členom Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou je tlač Biblií a biblickej literatúry, preklad Biblie do slovenčiny a iné misijné aktivity. Raz za rok sa koná Valné zhromaždenie. Aj tohto roku sme sa tejto udalosti zúčastnili a boli sme informovaní o správe za rok 2022. Vďačíme za požehnanie, ktoré práca Slovenskej biblickej […]